AdSense

Search Meh!

Amz 2

Thursday, May 24, 2012

Form 5 Principles of Accounts Folio - PART 1

The complete Form 5 folio for the Principles of Accounts subject. Some sections can be referred from the Form 4 folio.

PART 1

Pengenalan kepada Perniagaan
Saya, seorang peniaga bernama (name), telah memulakan sebuah perniagaan berbentuk milikan tunggal. Perniagaan saya melibatkan urusan menjual perabot dan operasi perniagaan saya terdapat di bandaraya Kuala Lumpur. Perniagaan ini bersambung dengan kemasukan modal sebanyak RM 60,000 dan saya juga telah menggaji seorang pekerja dengan gaji sebulan sebanyak RM 1,200 untuk mengerjakan operasi perniagaan ini. Antara jenis perabot yang saya jual ialah bean tas, bangku, pelamin, kerusi malas, sofa ,tinja, kerusi, meja kopi, meja tulis, meja lipat, almari dan katil yang diperbuat daripada pelbagai bahan seperti plastik, kaca, logam, rotan dan kayu.
Sebab-sebab saya memilih perniagaan jenis ini ialah seperti berikut:
a)      Saya mempunyai pengetahuan yang dalam tentang reka bentuk perabot dan fungsinya. Ini membolehkan saya memenuhi keperluan orang yang pelbagai yang hendak membeli perabot.
b)      Perniagaan ini tidak memerlukan tenaga kerja yang banyak.
c)      Kurang perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain.
d)     Perniagaan ini berpotensi membuahkan keuntungan yang banyak.
Kelebihan menjalankan perniagaan kedai perabot ini ialah:
a)      Semua penduduk pada zaman ini memerlukan perabot untuk kesenangan hidup mereka.
b)      Perabot dapat diperoleh dalam banyak bentuk dan reka yang berbeza dan menarik.
c)      Perniagaan menjual perabot ini dapat didirikan hampir di mana-mana sahaja asalkan tempat tersebut mempunyai banyak tempat kediaman dan perniagaan yang lain seperti di ibu kota negara.
d)     Terdapat pasaran yang luas di bandaraya Kuala Lumpur. Ramai penduduk Kuala Lumpur inginkan rumah-rumah yang dihias mewah dengan perabot dan mampu membeli perabot untuk menghias rumah mereka.
Perniagaan yang saya telah jalankan mempunyai risiko-risiko tertentu yang dapat menjejaskan perniagaan keseluruhannya seperti mendapat populariti perniagaan. Tanpa populariti yang kukuh, perniagaan saya akan berjalan dengan lebih lambat dan mungkin terbantut. Di samping itu,kompetisi dengan kedai perabot yang lain dapat memudaratkan perniagaan saya. Saya juga mempunyai risiko kebakaran kerana barang niaga saya mudah terbakar. Terdapat risiko sistem perpaipan akan bocor dan barang niaga saya akan terdedah kepada risiko dirosakkan akibat air. Kawasan bandaraya Kuala Lumpur juga terdedah kepada risiko banjir dan ini mendedahkan lagi barang niaga saya kepada risiko dirosakkan air.
Profil Perniagaan
i.
Nama Perniagaan
(name) Furniture and Furnishings

ii.
Nama Pemilik
(name)

iii.
Lokasi/Alamat
57 Jalan Metro Perdana Timur 9, Kepong Enterpreneur's Park, 52100 Kuala Lumpur.

iv.
Jenis Perniagaan
Milikan Tunggal(Kedai Perabot)

v.
Tempoh Perakaunan
1 Tahun(1 Januari 2011 hingga 31 Disember 2011)

vi.
Tempoh Rekod
1 Bulan (1 Januari 2011 hingga 31 Januari 2011)

vii.
Modal Perniagaan
RM 60,000

viii.
Jumlah Pekerja
1 Orang

ix.
Status Perniagaan
Menyambungkan perniagaan

x.
Nama dan Alamat Bank
5 HSBC Bank Malaysia Berhad, No. 2, Leboh Ampang, Bangunan HSBC, 50100, Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan

xi.
Nombor Akaun
1238-7546-5783Form 4 Principles of Accounts Folio - PART 3(FINAL)


Kad Stok
Jenis Barang: Komputer Riba
Bil.
Tarikh
Masuk
Keluar
Baki
Kuantiti
Harga
/Unit
Amaun
Kuantiti
Harga
/Unit
Amaun
Kuantiti
Harga
/Unit
AmaunRM
RM

RM
RM

RM
RM
1
2 Ogos
10
1800
1800010
1800
18000
2
31 Ogos


10
1800
18000Jenis Barang: Pemacu Kilat USB
Bil.
Tarikh
Masuk
Keluar
Baki
Kuantiti
Harga
/Unit
Amaun
Kuantiti
Harga
/Unit
Amaun
Kuantiti
Harga
/Unit
AmaunRM
RM

RM
RM

RM
RM
1
2 Ogos
30
65
195030
65
1950
2
6 Ogos2
65
1950
28
65
1820
3
10 Ogos10
65
650
18
65
1170
4
27 Ogos2
65
130
16
65
1040
5
31 Ogos


16
65
1040

Jenis Barang: Papan Induk
Bil.
Tarikh
Masuk
Keluar
Baki
Kuantiti
Harga
/Unit
Amaun
Kuantiti
Harga
/Unit
Amaun
Kuantiti
Harga
/Unit
AmaunRM
RM

RM
RM

RM
RM
1
3 Ogos
8
1500
120008
1500
12000
2
5 Ogos1
1500
1500
7
1500
10500
3
13 Ogos3
1500
4500
4
1500
6000
4
14 Ogos3
1500
4500
1
1500
1500
5
31 Ogos


1
1500
1500

Jenis Barang: Cakera Keras
Bil.
Tarikh
Masuk
Keluar
Baki
Kuantiti
Harga
/Unit
Amaun
Kuantiti
Harga
/Unit
Amaun
Kuantiti
Harga
/Unit
AmaunRM
RM

RM
RM

RM
RM
1
4 Ogos
5
95
4755
95
475
2
31 Ogos


5
95
475Jenis Barang: Web Cam
Bil.
Tarikh
Masuk
Keluar
Baki
Kuantiti
Harga
/Unit
Amaun
Kuantiti
Harga
/Unit
Amaun
Kuantiti
Harga
/Unit
AmaunRM
RM

RM
RM

RM
RM
1
6 Ogos
10
75
75010
75
750
2
9 Ogos5
75
375
5
75
375
3
12 Ogos5
75
375
0
75
0
4
4 Ogos


0
75
0

Jenis Barang: Komputer Peribadi
Bil.
Tarikh
Masuk
Keluar
Baki
Kuantiti
Harga
/Unit
Amaun
Kuantiti
Harga
/Unit
Amaun
Kuantiti
Harga
/Unit
AmaunRM
RM

RM
RM

RM
RM
1
7 Ogos
10
3500
3500010
3500
35000
2
9 Ogos3
3500
10500
7
3500
24500
3
26 Ogos1
3500
3500
6
3500
21000
4
31 Ogos


6
3500
21000


The didn't complete all the documents needed(only 6 of them) so I won't show here. Supposedly about 40+ docs are required based on business transactions. Here's the full format for all required documents:

KERATAN CEK
TARIKH:


PENERIMA:
UNTUK:
Baki Terakhir:
RM

Deposit:


Jumlah


Cek ini


Baki:N0 Cek:

ASAL

RESIT RASMI


NAMA PERNERIMA WANG


NO RESIT:

TARIKH:
Diterima daripada:


Sebanyak:


Untuk bayaran:

RM


…………………………

Tunai/Cek No:


PENGURUSBAUCAR PEMBAYARANNAMA SYARIKAT PEMBAYARANNO BAUCER:
KEPADA:

PENERIMA BAYARANTARIKH
KETERANGAN
JUMLAH (RM)


JUMLAH

Ringgit:

Tunai/Cek No:


Diluluskan oleh:

……………………………..
………………………….pengurus
Penerima

BIL TUNAINAMA SYARIKAT PEMBAYARANNO BT:
KEPADA:TARIKH:
PENERIMA BAYARANBIL
BUTIRAN
KUANTITI
HARGA SEUNIT (RM)
JUMLAH (RM)

JUMLAH

Ringgit:

Tunai/Cek No:


Diluluskan oleh:

……………………………..
………………………….pengurus
Penerima

MAKLUMAN  DEBIT

NAMA BANK ANDA


ALAMAT BANKNAMA PERNIAGAAN ANDA


TARIKH:
ALAMAT PERNIAGAAN ANDA

Akaun tuan telah didebitkan seperti berikut:
BUTIRAN
JUMLAH
Faedah atas simpanan
RM250
JUMLAH

Ringgit:…………………………………….
Pengurus


Invois
Nama perniagaan sendiri                                                                                          No: IJ0000
(Alamat)                                                                                                              Tarikh:

Kepada:
Nama pembeli
(Alamat)                                                     
                                                                                                           ASAL/SALINAN
Bilangan
Butir
Kuantiti
Harga Seunit(RM)
Jumlah(RM)
1.
2.
Tolak: Diskaun Niaga %
Jumlah


Ringgit: (Perkataan)

Serahan: Angkutan dibayar(contoh)
Syarat pembayaran:Diskaun tunai  % 7 hari  % 15 hari
Pembeli                                                                            Nama Sendiri
Penerima                                                                                                                        Pengurus
K&KdiK

Nota Kredit                                                                                   ( Nama Perniagaaan)

Kepada:
Pembeli
Alamat Pembeli                                                                                                     No: NK000
                                                                                                                          Tarikh:
Akaun tuan/puan telah dikreditkan  seperti berikut:
Bilangan
Butir
Kuantiti
Harga Seunit(RM)
Jumlah(RM)
1
2

Tolak:Diskaun Niaga  %


Ringgit : (Amaun)                                                                                                      Jumlah

                                                                                                                              Nama Sendiri                                                                         
 ASAL/SALINAN                                                                                              Pengurus


Nota Debit                                                                                          ( Nama Perniagaaan)

Kepada:
Pembeli
Alamat Pembeli                                                                                                  No: LKY000
                                                                                                                       Tarikh:
Silia ambil perhatian bahawa akaun tuan/puan telah didebitkan seperti berikut:
Bilangan
Butir
Jumlah(RM)
1


2


Jumlah

Ringgit : (Amaun)
                Nama Sendiri                                                                                                                                                                    Pengurus
ASAL/SALINAN            

Penyata Akaun                                              Nama Perniagaan
                                                                                      Alamat

Pembeli                                                                                                                    Tarikh:
Alamat pembeli

Tarikh
Butir
Debit
Kredit
Baki

Dokumen-Folio

Jumlah Debit-Jumlah Kredit
Ringgit:

Lebih daripada 90 hari
01 - 90 hari
30 - 60 hari
Kurang daripada 30 hariAmaun

Nama Sendiri
                                                                                                                       Tandatangan Pengurus


Nama Perniagaan
MEMO
Kepada : Pengurus
Daripada : Pemilik
Tarikh:
Perkara : Cth:Ambilan

1 Barang-unit-nilai-tujuan
Nama sendiri
Nama sendiri

 

 
Rumusan
Saya telah mempelajari cara-cara menguruskan sebuah perniagaan sendiri dengan sistematik, tepat dan rasional. Dalam semua urusan perniagaan yang telah saya lakukan, saya mengaplikasikan beberapa konsep perakaunan sebagai garis panduan menjalankan perniagaan saya. Berikut ialah beberapa konsep yang saya gunakan:
1.Konsep Catatan Bergu
Konsep ini menekankan keseimbangan dalam kesuluruhan urus niaga. Ini dapat memastikan semua akaun adalah betul dan dapat mengurangkan berlakunya kesilapan. Satu pihak mesti mendapat wang manakala satu lagi akan mengeluarkan wang. Jika mana-mana satu pihak tidak mengeluarkan wang, bagaimana pihak yang lain itu mendapat wang tersebut? Perkara ini tidak logik langsung kerana wang tersebut tidak mempunyai sumbernya.

2.Konsep Kos Sejarah
Konsep ini merujuk kepada kos sebenar yang dibayar atau ditanggung semasa urus niaga itu berlaku. Berpandukan konsep ini, saya merekodkan semua aset dan perbelanjaan mengikut harga atau kos tersebut. Harga ini tidak akan saya ubah walaupun nilai pasarannya berubah. Ini dapat memastikan tiada perbezaan melampau dalam urus niaga saya.

3.Konsep Pemadanan
Mengikut konsep pemadanan, hasil sesebuah perniagaan bagi sesuatu tempoh perakaunan hendaklah dipadankan dengan perbelanjaan yang dikenakan dalam tempoh itu. Berpandukan konsep ini, saya memastikan segala perekodan urus niaga adalah berpandukan tarikh yang betul. Selain itu, konsep ini membantu mengorganisasikan urus niaga saya dan memastikan pembayaran dilakukan mengikut masa yang ditetapkan.

4.Konsep Ketekalan
Konsep ini pula, menyatakan pentingnya penggunaan kaedah perakaunan yang sama pada bila-bila masa. Amalan ini bertujuan memastikan maklumat maklumat kewangan dilaporkan dengan betul. Di samping itu, tempoh perakunan dapat dibandingkan dengan penyata kewangan bagi tempah perakunan yang lain. Dengan konsep ini, saya tidak bertemu dengan apa-apapun masalah kekeliruan dalam urus niaga.


Well, that's it for Form 4. This folio earned me a decent 79.84% out of a 100%. i lost most of the marks from incomplete set of documents(lazy to do :P). There's another set for the Form 5 one.

CLICK HERE FOR FORM 5 FOLIO