AdSense

Search Meh!

Amz 2

Wednesday, May 23, 2012

Form 4 Principles of Accounts Folio - PART 1


I thought I might as well share my COMPLETED Principles of Accounts folios since there's not much use of just keeping it. I bet a billion someone will make use of them. There's one for Form 4 and another for Form 5. Here's the one for Form 4:


PART 1
Pengenalan kepada Perniagaan
Saya seorang peniaga bernama (insert name) telah memulakan sebuah perniagaan berbentuk milikan tunggal. Perniagaan saya melibatkan urusan menjual dan membaiki komputer dan operasi perniagaan saya adalah di bandaraya Kuala Lumpur. Perniagaan ini baru dimulakan kemasukan modal sebanyak RM 50000 dan saya juga telah menggaji seorang pekerja untuk mengerjakan operasi perniagaan baru ini.
Sebab-sebab saya memilih perniagaan jenis ini ialah seperti berikut:
a)      Saya mahir dalam penggunaan dan pembaikian komputer dan mengetahui segala peranti keras untuk komputer-komputer tertentu.
b)      Perniagaan ini tidka memerlukan tenaga kerja yang banyak.
c)      Kurang perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain.
Kelebihan menjalankan perniagaan kedai komputer ini ialah:
a)      Keperluan penggunaan komputer dalam hampir semua jenis perniagaan dapat menjadi satu penarik kepada pembentukan perniagaan ini.
b)      Servis komputer senang dan mudah dilakukan.
c)      Perniagaan komputer ini dapat didirikan hampir di mana-mana sahaja asalkan tempat tersebut mempunyai banyak perniagaan yang lain seperti di ibu kota negara.
Perniagaan yang saya telah jalankan mempunyai risiko-risiko tertentu yang dapat menjejaskan perniagaan keseluruhannya seperti mendapat populariti perniagaan. Tanpa populariti yang kukuh, perniagaan saya akan berjalan dengan lebih lambat dan mungkin terbantut. Di samping itu,kompetisi dengan kedai computer yang lain dapat memudaratkan perniagaan.

Profil Perniagaan
i.
Nama Perniagaan
(fill your own details)
ii.
Nama Pemilik
(fill your own details)
iii.
Lokasi/Alamat
(fill your own details)
iv.
Jenis Perniagaan
Milikan Tunggal(insert type of business; example:Kedai Komputer)
v.
Tempoh Perakaunan
1 Januari 2010 hingga 31 Disember 2010
vi.
Tempoh Rekod
1Ogos 2010 hingga 31 Ogos 2010
Vii
Modal Perniagaan
RM50000
viii.
Jumlah Pekerja
1 Orang
ix.
Status Perniagaan
Memulakan perniagaan
x.
Nama dan Alamat Bank
5
(fill your own details)
xi.
Nombor Akaun
(fill your own details)


Senarai Keperluan Dokumen Berdasarkan Urus Niaga
No
Tarikh
Urus Niaga
Komponen
Dokumen
1
1 Ogos 2010
Memulakan perniagaan dangan memasukkan wang tunai RM 50000 ke dalam bank sebagai modal.
Catatan Permulaan
Borang Simpanan Bank
2
2 Ogos 2010
Mengeluarkan wang sebanyak RM 8000 dari bank untuk kegunaan pejabat

Membeli 10 unit komputer riba  secara kredit daripada Creolex Computer Hardware Supplier

Membeli 30 unit pemacu kilat USB secara tunai dari Apple Hardware Provider Sdn. Bhd.
Kontra


Kos Jualan


Kos Jualan
Keratan cek


Invois(Asal)


Bil Tunai(Asal)
3
3 Ogos 2010
Membeli 3 unit meja pejabat secara kredit untuk kegunaan pejabat daripada Sion Fie Furniture.

Membeli 8 unit papan induk secara kredit daripada Zenon Computer Hardware.
Perolehan Aset

Kos Jualan
Invois(Asal)


Invois(Asal)
4
4 Ogos 2010
Membeli 5 unit cakera keras secara tunai daripada Apple Hardware Provider Sdn Bhd.

Membeli 2 unit mesin faks secara tunai daripada Lee Electronics.

Angkutan masuk sebanyak RM80 telah dikenakan oleh Creolex Computer Hardware Supplier.
Kos Jualan


Perolehan Aset

Kos Jualan
Bil Tunai(Asal)


Bil Tunai(Asal)


Nota Debit(Asal)
5
5 Ogos 2010
Angkutan masuk sebanyak RM 50 telah dikenakan oleh Sion Fie Furnitures.

Memulangkan 1 unit papan induk kepada Zenon Computer Hardware  kerana salah jenama.

Kos Jualan


Kos Jualan
Nota Debit(Asal)


Nota Kredit(Asal)
6
6 Ogos 2010
Jualan 2 unit papan kekunci USB kepada Kedai Komputer Shan Dek secara tunai.

Membeli 10 unit web cam secara tunai daripada Linux Supplier Sdn Bhd.
Jualan Bersih


Kos Jualan
Bil Tunai(Salinan)


Bl Tunai(Asal)
7
7 Ogos 2010
Membeli 10 unit komputer peribadi secara kredit daripada Alien Technolgy Sdn Bhd.
Kos Jualan
Invois(Asal)
8
9 Ogos 2010
Jualan 3 unit komputer peribadi secara kredit kepada Kedai Komputer Shan Dek.

Jualan 5 unit web cam secara tunai kepada Kedai Multimedia ABC.
Jualan Bersih


Jualan Bersih
Invois(Salinan)


Bil Tunai(Salinan)
9
10 Ogos 2010
Jualan 10 unit papan kekunci USB secara tunai kepada Lim’s Komputer Cafe.
Jualan Bersih

Bil Tunai(Salinan)

10
12 Ogos 2010
Jualan 5 unit web cam secara tunai kepada Tropicana Net.
Jualan Bersih
Bil Tunai(Salinan)
11
13 Ogos 2010
Jualan 3 unit papan induk secara kredit kepada Tropicana Net.
Jualan Bersih
Invois(Salinan)
12
14 Ogos 2010
Jualan 3 unit papan induk secara kredit kepada Oz Net.
Membayar insurans kedai sebanyak RM 700 kepada American International Assurance Company Limited (AIA).
Jualan Bersih

Pembayaran
Invois(Salinan)

Resit Rasmi
13
16 Ogos 2010
Membayar sebanyak RM 16080 kepada Creolex Computer Hardware dan masih berhutang sebanyak RM 2000

Belanja am sebanyak RM 25
PembayaranPembayaran
Keratan CekBil Tunai(Asal)
14
17 Ogos 2010
Terima cek sebanyak RM 4500 atas jualan kepada Oz  Net.

Membayar cukai pintu sebanyak RM 60 kepada Pejabat Tanah.
Penerimaan


Pembayaran
Resit Rasmi


Resit Rasmi
15
18 Ogos 2010
Membayar sebanyak RM 9900 kepada Zenon Computer Hardware.

Terima diskaun sebanyak RM 600 daripada Zenon Computer Hardware.

Berhutang sebanyak RM 1250 kepada Sion Fie Furniture.
Pembayaran


Penerimaan


Pembayaran
Keratan Cek


Resit Rasmi


Penyata Akaun
16
19 Ogos 2010
Membayar sewa kedai sebanyak RM 800
Pembayaran
Resit Rasmi
17
20 Ogos 2010
Membayar sebanyak RM 32000 kepada Alien Technolgy Sdn Bhd dan masih berhutang sebanyak RM 3000
Pembayaran
Keratan Cek
18
21 Ogos 2010
Terima cek sebanyak RM 13500 daripada Kedai Komputer Shan Dek untuk menjelaskan segala hutangnya..
Penerimaan
Resit Rasmi
19
23 Ogos 2010
Terima cek sebanyak RM 4800 atas jualan kepada Tropicana Net dan masih berhutang RM 300.
Penerimaan
Resit Rasmi
20
24 Ogos 2010
Menerima wang daripada faedah simpanan bank sebanyak RM 225.
Penerimaan
Makluman Debit
21
25 Ogos 2010
Melakukan pembaikian 1 unit komputer pelanggan dan menggenakan bayaran sebanyak RM 85.
Penerimaan
Resit Rasmi
22
26 Ogos 2010
Mengambil 1 unit komputer peribadi untuk kegunaan peribadi.
Ambilan
Memo
23
27 Ogos 2010
Mengambil 2 unit papan kekunci USB untuk kegunaan peribadi.
Ambilan
Memo
24
28 Ogos 2010
Membayar bil elektrik kedai sebnyak RM115.

Meneriman pinjaman sebanyak RM 7500 daripada HSBC Bank.
Pembayaan

Pinjaman
Keratan Cek

Makluman Kredit
25
30 Ogos 2010
Membayar gaji sebanyak RM 800 kepada pekerja.

Memasukkan wang tunai sebanyak RM 1800 ke dalam bank perniagaan.
Pembayaran

Kontra
Baucar Pembayaran

Slip Wang Tunai Masuk

Buku Tunai
TARIKH
BUTIR
FOLIO
DISKAUN
TUNAI
BANK
TARIKH
BUTIR
FOLIO
DISKAUN
TUNAI
BANK
 1 Ogos 2010
Modal 50000
2 Ogos 2010
Tunai
Kontra


8000
2 Ogos 2010
Bank
Kontra

 8000

2 Ogos 2010
Belian


1950

 6 Ogos 2010
 Jualan


 180

4 Ogos 2010
 Belian


475

 9 Ogos 2010
 Jualan


475

 4 Ogos 2010
 Alatan Pejabat


360

 10 Ogos 2010
 Jualan


 900

 6 Ogos 2010
 Belian


750

 12 Ogos 2010
 Jualan


 420

 14 Ogos 2010
 Insurans


 700

17 Ogos 2010
 Oz  Net 4500
16 Ogos 2010
Creolex Computer 16000
 21 Ogos 2010
 Kedai Komputer Shan Dek 13500
16 Ogos 2010
Angkutan Masuk80
 23 Ogos 2010
 Tropicana Net 4800
 16 Ogos 2010
 Belanja Am


  25

 24 Ogos 2010
 Faedah Simpanan Bank 225
 17 Ogos 2010
  Cukai Pintu


 60

 25 Ogos 2010
 Hasil Perkhidmatan Baikpulih


 85

 18 Ogos 2010
 Zenon Computer Hardware 

 600

 9900
28 Ogos 2010
Pinjaman7500
19 Ogos 2010
Sewa Kedai


800

30 Ogos 2010
Tunai
Kontra


1800
 20 Ogos 2010
Alien Technolgy Sdn Bhd 32000


 28 Ogos 2010
Kadar Bayaran 115


30 Ogos 2010
 Gaji


80030 Ogos 2010
Bank
Kontra

180031 Ogos 2010
Baki h/b

600
2340
16230
10060
82325
10060
82325
1 September 2010
Baki b/b

600
2340
16230


Jurnal Am
Tarikh
Butir
Folio
Debit(RM)
Kredit(RM)
1Ogos 2010
Modal
     Bank
(Memulakan perniagaan dengan memasukkan modal sebanyak RM50000 ke dalam bank perniagaan)

50000

50000
3 Ogos 2010
Perabot
     Tunai
(Membeli perabot secara tunai untuk kegunaan perniagaan)

1200

1200
4 Ogos 2010
Alatan Pejabat
     Tunai
(Membeli 2 unit mesin faks secara tunai untuk kegunaan pejabat)

360

360
26 Ogos 2010
Ambilan
     Belian
(Mengambil 1 unit komputer peribadi untuk kegunaan peribadi)

4000

4000
27 Ogos 2010
Ambilan
     Belian
(Mengambil 2 unit pemacu kilat USB untuk kegunaan peribadi)

130

13055690
55690
Jurnal Belian
Tarikh
Butir
Folio
No. Invois
Jumlah(RM)
2 Ogos 2010
Creolex Computer Hardware Supplier


27000
3 Ogos 2010
Zenon Computer Hardware


7600
7 Ogos 2010
Alien Technolgy Sdn Bhd


35000
31 Ogos 2010
Akaun Belian (Debit)


69600

Jurnal Jualan
Tarikh
Butir
Folio
No. Invois
Jumlah(RM)
9 Ogos 2010
Kedai Komputer Leow Shan Dek


13500
13 Ogos 2010
Tropicana Net


5100
14 Ogos 2010
Oz Net


4500
31 Ogos 2010
Akaun Jualan (Kredit)


23100

Jurnal Pulangan Belian
Tarikh
Butir
Folio
No. Nota Kredit
Jumlah
5 Ogos 2010
Zenon Computer Hardware


1200
31 Ogos 2010
Akaun Pulangan Belian (Kredit)


1200