AdSense

Search Meh!

Amz 2

Friday, June 15, 2012

Principles of Accounts Folio - PART 3

Continuation of Lejar

Akaun Belanja Am
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 24
Bank

500
Jan. 31
Baki
h/b
500500500
Feb. 1
Baki
b/b
500

Akaun Derma
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 28
Tunai

100
Jan. 31
Baki
h/b
100100100
Feb. 1
Baki
b/b
100


Akaun Upah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Bank

1040
Jan. 31
Baki
h/b
104010401040
Feb. 1
Baki
b/b
1040

Akaun Gaji
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Bank

1000
Jan. 31
Baki
h/b
100010001000
Feb. 1
Baki
b/b
1000 (name) Furniture and Furnishings
Imbangan Duga Pada 31 Januari 2011
Butir
Debit(RM)
Kredit(RM)
Modal

218,320
Bank
18,181

Tunai
450

Premis
135,000

Stok
56,500

Kenderaan
40,000

Susut Nilai Terkumpul Kenderaan

12,000
Lengkapan
15,720

Susut Nilai Terkumpul Lengkapan

2,850
Pelbagai Penghutang
17,500

Pelbagai Pemiutang

6,330
Pinjaman

24,200
Kadar Bayaran
280

Peruntukan Hutang Ragu

370
Deposit Sewa

2,400
Sewa

300
Ambilan
1,710

Belian
30,670

Pulangan Belian

4,900
Jualan

58,100
Pulangan Jualan
5,700

Diskaun Diterima

556
Diskaun Diberi
1,055

Komisen

500
Insurans
600

Komputer
2,800

Angkutan Masuk
450

Promosi
500

Alat Tulis
650

Pengiklanan
300

Belanja Am
500

Derma
100

Upah
1,040

Faedah atas Pinjaman
120

Gaji
1,000


330,826
330,826
Maklumat Tambahan
a)      Stok akhir dinilaikan pada harga kos RM 48,600 dan harga pasaran RM 46,800.
b)      Kenderaan disusutnilaikan mengikut kaedah garis lurus pada kadar 20% dan lengkapan mengikut kaedah baki berkurangan pada kadar 10%.
c)      Peruntukan hutang ragu hendaklah diselaraskan ke atas baki penghutang bersih mengikut kadar 2.5%.
d)     Gaji sebanyak RM 200 belum dibayar kepada pekerja, pinjaman sebanyak RM 12,000 belum dibayar dikenakan faedah sebanyak 4%
e)      Kadar bayaran terlebih bayar sebanyak RM 280
f)       Sewa sebanyak RM 2100 belum diterima daripada penyewa
g)      (i) Ambilan daripada belian sebanyak RM 350 belum dicatat
(ii)  Belian sebanyak RM 500 tersilap catat dalam belanja promosiJurnal Am

Perkara
Debit(RM)
Kredit(RM)
(b)
Belanja Susut Nilai Kenderaan
    Susut Nilai Terkumpul Kenderaan
(Merekod susut nilai kenderaan mengikut kaedah garis lurus pada kadar 1.6667% sebulan)
667

667
(b)
Belanja Susut Nilai Lengkapan
     Susut Nilai Terkumpul Lengkapan
(Merekod susut nilai lengkapan mengikut kaedah baki berkurangan pada kadar 0.8333% sebulan)
107

107
(c)
Belanja Hutang Ragu
    Peruntukan Hutang Ragu
(Merekod penambahan peruntukan hutang ragu hutang ragu yang diselaraskan ke atas baki penghutang bersih mengikut kadar 2.5%)
68

68
(d)
Gaji
    Gaji Terakru
(Merekod gaji yang belum dibayar kepada pekerja)
200

200
(d)
Faedah atas Pinjaman
    Faedah Pinjaman Terakru
(Merekod faedah atas pinjaman pada kadar 4% yang belum dijelaskan)
40

40
(e)
Kadar Bayaran Terdahulu
    Kadar Bayaran
(Merekod belanja kadar bayaran yang terlebih bayar)
280

280
(f)
Sewa Diterima Terakru
    Sewa
(Merekod sewa yang belum diterima daripada penyewa)
2,100

2,100
(g)
(i)
Ambilan
    Belian
(Merekod ambilan daripada belian untuk kegunaan sendiri yang belum dicatat)
350

350
(g)
(ii)
Belian
    Promosi
(Belian tersilap catat dalam belanja promosi)
500

500
Lejar Terselaras
Akaun Stok
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Baki
b/b
56,500
Jan. 31
Stok Belian

9,700

Baki
h/b
46,80056,50056,500
Feb. 1
Baki
b/b
46,800

Akaun Susut Nilai Terkumpul Kenderaan
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Baki
h/b
12,667
Jan. 1
Baki
b/b
12,000
     31
Belanja Susut Nilai Kenderaan

66712,66712,667
Feb. 1
Baki
b/b
12,667
Akaun Susut Nilai Terkumpul Lengkapan
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Baki
h/b
2,957
Jan. 1
Baki
b/b
2,850
    31
Belanja Susut Nilai Lengkapan

1072,9572,957
Feb. 1
Baki
b/b
2,957

Akaun Belian
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Pelbagai Pemiutang

31,580
Jan. 5
Ambilan

910

Promosi

500
Jan. 31
Ambilan

350
Jan. 31
Baki
h/b
30,82032,08032,080
Feb. 1
Baki
b/b
30,820


Akaun Faedah atas Pinjaman
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Bank

120
Jan. 31
Baki
h/b
160

Faedah Pinjaman Terakru

40160160
Feb. 1
Baki
b/b
160

Akaun Faedah Pinjaman Terakru
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Baki
h/b
40
Jan. 31
Faedah atas Pinjaman

404040
Feb.1
Baki
b/b
40
Akaun Kadar Bayaran
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 12
Bank

560
Jan. 1
Kadar Bayaran Terakru

280
      Jan. 31
Kadar Bayaran Terdahulu

280560560
Akaun Kadar Bayaran Terakru
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 1
Kadar Bayaran
h/b
280
Jan. 1
Baki
b/b
280280280
Akaun Kadar Bayaran Terdahulu
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Kadar Bayaran

280
Jan. 31
Baki
h/b
280280280
Feb. 1
Baki
b/b
280

Akaun Hutang Ragu
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Baki
h/b
302
Jan. 1
Peruntukan Hutang Ragu

302302302
Feb. 1
Baki
b/b
302

Akaun Peruntukan Hutang Ragu
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Baki
h/b
68
Jan. 1
Baki
b/b
370

Hutang
Ragu

302
    


370370
Feb. 1
Baki
b/b
68
Akaun Deposit Sewa
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Baki
h/b
2,400
Jan. 1
Baki
b/b
2,4002,4002,400
Feb. 1
Baki
b/b
2,400

Akaun Sewa
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Baki
h/b
2,400
Jan. 6
Bank

300
     31
Sewa Diterima Terakru

21002,4002,400
Feb. 1
Baki
b/b
2,400
Akaun Sewa Diterima Terakru
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Sewa

2,100
Jan. 31
Baki
h/b
2,1002,1002,100
Feb.1
Baki
b/b
2,100
Akaun Ambilan
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 5
Belian

910
Jan. 31
Baki
h/b
2,060

Tunai

800
    31
Belian

3502,0602,060
Feb. 1
Baki
b/b
2,060

Akaun Promosi
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 18
Belian

500
Jan. 31
Belian

500500500


Akaun Gaji
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Bank

1,000
Jan. 31
Baki
h/b
1,200

Gaji Terakru

2001,2001,200
Feb. 1
Baki
b/b
1,200


Akaun Gaji Terakru
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
Tarikh
Butir
Folio
Jumlah
20112011Jan. 31
Baki
h/b
200
Jan. 31
Gaji

200200200
Feb.1
Baki
b/b
200

No comments:

Post a Comment

All readers are welcome to Comment. Comments will be moderated before they are gazetted.